Nanahon-Kata

 1. Ipponme        一本目 Deai
 2. Nihonme        二本目 Kobushidori
 3. Sanponme     三本目 Zetsumioken
 4. Yonhonme    四本目 Dokumioken
 5. Gohonme       五本目  Tsubadome
 6. Ropponme     六本目  Ukenagashi
 7. Nanahonme   七本目  Mappo

Tsume-Iai

 1. Ipponme        一本目 Hasso
 2. Nihonme        二本目 Kobushidori
 3. Sanponme     三本目 Iwanami
 4. Yonhonme    四本目 Yaegaki
 5. Gohonme       五本目  Urokogaeshi
 6. Ropponme     六本目  Kuraiyurumi
 7. Nanahonme   七本目  Tsubamgaeshi
 8. Hachihonme  八本目  Gansekiotoshi
 9. Kyuhonme      九本目  Suigetsuto
 10. Jupponme       十本目  Kasumiken
 11. Juipponme  十一本目  Uchikomi

zurück zu Formen Iai-Jutsu