IAI-JUTSU – Komei Jyuku Honbu Dojo MaRiBu

Iai-Jutsu wird unterm Rosenstein seit 2005 betrieben.

Wir sind dem Muso Jikiden Eishin Ryu Iaijutsu und
Komei Jyuku angeschlossen und üben direkt nach
Sekiguchi Komei-Soke.

Trainer ist Shibucho Rudi Strobel.

Mitglied des Nihon Kobudō Kyokai.

image-gif-attachment

 

Hier geht es zu Facebook