IAIDO – Muso Jikiden Eishin Ryu

Iaido wird unterm Rosenstein seit 1995 betrieben.

Wir üben Muso Jikiden Eishin Ryu nach Hiroko Fujii-Sensei.

Trainer ist Sensei Rudi Strobel (2. DAN)

Rudi Sensei